.
 
ข้อมูล Profile ของ รศ.นพ.วิรัช  วิศวสุขมงคล
    ข้อมูล Profile    
         
    ชื่อ-สกุล รศ.นพ.วิรัช  วิศวสุขมงคล
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
Research Interest Endometriosis

Reproductive medicine

Pelvic organ prolapse and pelvic floor surgery

Gynecologic endoscopic surgery

Robotic surgery


Clinical Interest Gynecologic endoscopic surgery

Endometriosis

Pelvic organ prolapsed and pelvic floor reconstruction

Degrees Bachelor of science
Chulalongkorn University, Bangkok
Doctor of medicine C
hulalongkorn University, Bangkok

Internships King chulalongkorn memorial hospital
Residencies Obstetrics and Gynaecology
King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok
Fellowships Reproductive Medicine

Board Certification Thai Board in Obstetrics and Gynaecology
European Diploma in Operative Gynaecologic Endoscopy
Memberships The Medical Council of Thialand
The Medical Association of Thailand
Roayal Thai College of Obstetrics and Gynaecology
International Society of Gynecologic Endoscopic(ISGE)
Asia PAcific Association of Gynecologic Endoscopists (APAGE)
Thai Society of Gynecologic Endoscopistd(TSGE)
Clinical Affiliation King Chulalongkorn Memorial Hospital
Phone 02-256-4241
Fax 02-254-9292
E-mail wwirach@chula.ac.th
   
 
 
 
 
.