.
 
กิจกรรมวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558
     
 
       
IUGA EXCHANGE Bangkok 2015
       ขอเชิญผู้สนใจเข้าประชุม IUGA EXCHANGE Bangkok 2015 วันที่ 26-27 มกราคม 2558 ห้องประชุมบรรพต บุญศิริ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านต่อ..
First Joint Cancer 2014
       First Joint Cancer 2014 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2557 ณ อาคาร อปร.และอาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านต่อ..
   
 
 
กิจกรรมภาควิชา
   
  พิธีวางพวงมาลา ร.8
อ่านต่อ..
   
   
  สวัสดีปีใหม่อาจารย์อาวุโส
อ่านต่อ..
   
   
  งานตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
งานตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ณ ลานหน้าตึกแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านต่อ..
   
 
 
มะเร็งนรีเวช
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
พยาธิและเซลล์วิทยา
โรคติดเชื้อทางสูติศาสตร์
ศูนย์ฝึกทักษะการผ่าตัดผ่านกล้องฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาร่วมองค์การอนามัยโลกฯ
ข่าววิชาการ/งานวิจัย
     
  ดาวน์โหลดเนื้อหาการประชุม OB&GYN UPDATE 2013
  Case discussion: Oncology 29 Nov, 2012
  Topic review‏
  ดาวน์โหลดเนื้อหาการประชุม OB&GYN UPDATE 2012
 
บุคคลสร้างชื่อ
 

 
บริการวิชาการ
     
  การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
  การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
  การตรวจอัลตราซาวด์ 3 มิติทางนรีเวช
  วัยทอง
 
เข้าสู่ระบบ
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   ระดับสิทธิการใช้งาน
  บุคคลทั่วไป
  
 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
 
จำนวน     ครั้ง
 
 
 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 กทม. 10330
DEPARTMENT OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY, FACULTY OF MEDICINE CHULALONGKORN UNIVERSITY,
RAMA IV ROAD, BANGKOK 10330, THAILAND. Tel : (662) 256-4241 Fax : (662) 254-9292
webmaster : นายทวีศักดิ์ นุขุนทด e-mail : tomika112@hotmail.com
 
.